Παγωτό σοκολάτα ελαφρύ with no sugar: Nutritional value, calories, vitamins and all the ingredients

Παγωτό σοκολάτα ελαφρύ with no sugar: Nutritional value, calories, vitamins and all the ingredients

Παγωτο σοκολατα ελαφρυ with no sugar: Nutritional value, calories, vitamins and all the ingredients

Παγωτό σοκολάτα ελαφρύ with no sugar: Nutritional value, calories, vitamins and all the ingredients

Παγωτό σοκολάτα ελαφρύ with no sugar nutritional valueΠαγωτό σοκολάτα ελαφρύ with no sugar

Παγωτό σοκολάτα ελαφρύ with no sugar: Read about the nutritional value, the calories, the vitamins, the carbohydrates, the amino acids and all the ingredients for this food.

1Παγωτό σοκολάτα ελαφρύ with no sugar → Quick view of the ingredients per 100 g:

How many calories has?
How much protein contains?
Watch all the types of carbohydrates
Watch all the types of fat
Watch all the vitamins
Watch all the amino acids
Watch all the minerals
Watch the positive coclusion about this food
Watch the negative coclusion about this food

2Παγωτό σοκολάτα ελαφρύ with no sugar → Full list with all the ingredients per 100 g:

Energy 173 kcal / 724 kJ
Proteins 3.54 g
Carbohydrates 26.79 g
––  Fibers 0.9 g
––  Sugars 5.65 g
––––  Sucrose 0 g
––––  Glukose 0 g
––––  Fructose 0 g
––––  Lactose 0 g
––––  Maltose 0 g
––––  Galactose 0 g
––––  Starch 0 g
Fat 5.74 g
––  Saturated 3.61 g
––––  4:0 0.172 g
––––  6:0 0.105 g
––––  8:0 0.065 g
––––  10:0 0.135 g
––––  12:0 0.149 g
––––  14:0 0.543 g
––––  16:0 1.624 g
––––  18:0 0.706 g
––  Monounsaturated 0.93 g
––––  16:1 0.066 g
––––  18:1 0.863 g
––––  20:1 0 g
––––  22:1 0 g
––  Polyunsaturated 0.527 g
––––  18:2 0.434 g
––––  18:3 0.092 g
––––  18:4 0 g
––––  20:4 0 g
––––  20:5 0 g
––––  22:5 0 g
––––  22:6 0 g
––  Trans 0 g
––  Cholesterol 16 mg
––  Phytosterols 0 mg
Minerals
––  Calcium 121 mg
––  Iron 0.48 mg
––  Magnesium 15 mg
––  Phosphorus 106 mg
––  Potassium 196 mg
––  Sodium 75 mg
––  Zinc 0.4 mg
––  Copper 0.018 mg
––  Manganese 0.009 mg
––  Selenium 2.9 μg
––  Fluoride 0 mg
Vitamins
––  Vitamin C 0.7 mg
––  Thiamin 0.044 mg
––  Riboflavin 0.18 mg
––  Niacin 0.111 mg
––  Pantothenic acid 0.414 mg
––  Vitamin Β6 0.042 mg
––  Folic acid 0 μg
––  Choline 11.7 mg
––  Betaine 0 mg
––  Vitamin Β12 0.38 μg
––  Vitamin Α 75 μg
––  Retinol 74 μg
––  Carotene-Β 10 μg
––  Carotene-Α 0 μg
––  Cryptoxanthin-Β 0 mg
––  Lycopene 0 μg
––  Vitamin Ε 0.3 mg
––  Vitamin D 4 IU
––  Vitamin K 3.6 μg
Amino acids
––  Tryptophan 0 mg
––  Threonine 0 mg
––  Isoleucine 0 mg
––  Leucine 0 mg
––  Lysine 0 mg
––  Methionine 0 mg
––  Phenylalanine 0 mg
––  Tyrosine 0 mg
––  Valine 0 mg
––  Arginine 0 mg
––  Histidine 0 mg
––  Αspartic acid 0 mg
––  Glutamic acid 0 mg
––  Glycine 0 mg
––  Proline 0 mg
––  Serine 0 mg
Anthocyanidins
––  Cyanidin 0 mg
––  Petunidin 0 mg
––  Delphinidin 0 mg
––  Malvidin 0 mg
––  Pelargonidin 0 mg
––  Peonidin 0 mg
Catechins
––  Catechin 0 mg
––  Epigallocatechin 0 mg
––  Epicatechin 0 mg
––  Epicatechin 3-gallate 0 mg
––  Epigallocatechin 3-gallate 0 mg
––  Gallocatechin 0 mg
Polyphenols
––  Flavanones
––––  Hesperetin 0 mg
––––  Naringenin 0 mg
––  Flavones
––––  Apigenin 0 mg
––––  Luteolin 0 mg
––  Isoflavones
––––  Kaempferol 0 mg
––––  Myricetin 0 mg
––––  Quercetin 0 mg
––––  Daidzein 0 mg
––––  Genistein 0 mg
––––  Glycitein 0 mg
––––  Formononetin 0 mg
––––  Coumestrol 0 mg
Other ingredients
––  Αlcohol ethyl 0 g
––  Caffeine 0 mg
––  Theobromine 5 mg
Παγωτό σοκολάτα ελαφρύ with no sugar vitamins
Παγωτό σοκολάτα ελαφρύ with no sugar ingredients
Παγωτό σοκολάτα ελαφρύ with no sugar
Παγωτό σοκολάτα ελαφρύ with no sugar nutritional value
   our FB page